Antara Al-Haitsami, Al-Haitami dan Al-Asqalani


.

 

https://i0.wp.com/www.bugman123.com/Math/HopfFibration-Rzw.gif

.

AL-HAITSAMI  (735-807 H)

dengan tsa’ titik tiga

Nama lengkap:

Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Umar bin Shalih Nuruddin Abu al-Hasan al-Qahiry as-Syafi’iy

Karya:

Majma’ az-Zawaid wa Manba’ul Fawaid [download kitab: Klik],

Bughyatul Bahits [download kitab: Klik],

Kasyful astar [download kitab: Klik],

Majma’ al-Bahrain [download kitab: Klik],

Mawaridu ad-Dzam’an dan lainnya [Kumpulan kitab al-Haitsami bisa didownload di: Klik].

.

Beliau termasuk teman setia al-Hafidz al-Iraqi (806 H).

Al-Hafidz al-Iraqi juga banyak mengajarkan takhrij hadits kepada al-Haitsami,

sampai akhirnya al-Haitsami dinikahkan dengan anak perempuan dari al-Hafidz al-Iraqi [1].

Orang sering salah menyebutnya dengan Ibnu Hajar al-Hatsami,

padahal al-Haitsami ini bukanlah Ibnu Hajar.

Al-Haitsami ini termasuk guru dari Ibnu Hajar al-Asqalani[2].

 .

IBNU HAJAR AL-HAITAMI (909-973 H)

dengan ta’ titik dua

Nama lengkap: Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin HAJAR al-Haitami as-Sa’di al-Anshari as-Syafi’iy[3].

Karya:

as-Shawa’iq al-Muhriqah ala Ahli ar-Rafdhi wa ad-Dhalal wa az-Zandaqah [download kitab: Klik],

Nashihatul Muluk, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro [download kitab: Klik atau Klik],

al-Fatawa al-Haditsiyyah download kitab: Klik].

Al-Haitam adalah nama tempat di Mesir daerah barat,

beliau adalah seorang yang faqih,

sebelum umur 20 tahun, seliau sudah diminta para gurunya untuk mengajar dan memberikan  fatwa di Mesir.

Sehingga akhirnya beliau berhijrah ke Makkah dan menetap disana tahun 933 H.

.

Diantara guru beliau yang terkenal adalah Zakariyya al-Anshari (w. 926 H, termasuk murid dari Ibnu Hajar al-Asqalani),

dan Syihabuddin ar-Romli (w. 957 H).

Beliau meninggal di Makkah tahun 973 H.

Mungkin bisa disimpulkan,

Ibnu Hajar al-Haitami (w. 957 H) adalah murid dari Zakariya al-Anshari (w. 926 H) yang termasuk murid dari Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) yang termasuk murid dari al-Haitsami (w. 807 H)

.

IBNU HAJAR AL-ASQALANI (773- 852 H)

Nama lengkap:

Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin HAJAR bin Ahmad al-Asqalani al-Mishriy as-Syafi’iy.

Karya:

Fathul Bari, Tahdzib at-Tahdzib, Taqrib at-Tahdzib, al-Ishabah fi Tamyizi as-Shahabah, al-Mathalib al-Aliyah, ad-Durar al-Kaminah, Lisanul Mizan, Bulughul Maram, Taghliq at-Ta’liq, Nukhbatul Fikr dan lain sebagainya. [Kumpulan kitab Ibnu Hajar al-Asqalani dapat didownload di: Klik].

Sepertinya tak ada yang asing lagi dengan Ibnu Hajar al-Asqalani ini.

Karya-karya beliau telah banyak dibaca oleh umat muslim dunia.

Sebagaimana hadits Bulughul Maram yang telah disyarah oleh sekian banyak Ulama’.

Beliau berguru kepada al-Hafidz al-Iraqi (w. 806 H),

Ibnu al-Mulaqin (w. 804),

al-Izz bin Jama’ah, termasuk juga kepada al-Haitsami (w. 807 H).

.

Oleh: Luthfi Abdu Robbihi

[1] As-Suyuthi, Husnul Muhadharah 1/362

[2] Ad-Dzahabi, dzail tadzkiratul Huffadz, 1/372

[3] Abu al-Falah, al-Akri, Syadzaratu ad-Dzahab, 8/370

.

Hanif Luthfi, S.Sy.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s